Home » CNT Empordà

CNT Empordà

La Associació Internacional de les Treballadores (CNT-AIT)) és una organització sindical independent de l’Estat i de la Patronal. Es gestiona els seus propis recursos, no reb subvencions de cap empresa ni institució, i no té sindicalistes professionals ni alliberats de la feina.

Com a entitat anarcosindicalista ens basem en el rezolzament mutu i la solidaritat de tota la federació, i no permetem que unes persones decideixin en nom de les altres.

Visiteu els llocs web propers per més informació, dades de contacte, i si voleu rebre convocatòries: